Sobre nosaltres

Informació i Contacte

La informació de les convocatòries, els contactes de cada equip i les incidències degut a absències de jugadors/es es gestiona pel delegat/da corresponent.

Administració

Dimarts i dimecres de 18:30 a 20:30h.


Correu electrònic   amunthoquei@amunthoquei.cat

Junta esportiva

Si voleu tractar qualsevol tema esportiu podeu contactar amb els membres de la Junta esportiva:

– Sergi Pérez:        654 521 696

Quotes Socis Temporada 2017 – 2018

Import Concepte
90 € anual Soci del Club
45 € anual 2n Soci nucli familiar
75 € anual Soci Sènior (major 65 anys)
35 € anual Soci Júnior (de 13 a 18 anys)
Gratuit Menors 12 anys
Gratuit Jugadors del Club
6 € Preu Entrada
12 € Preu Jornada Econòmica

Junta Directiva:

President: Sergi Pérez Enrich

Vicepresident: Sergi Pérez Enrich

Vocals:
Alfredo Vera
Jordi Alucha
Marc Roca
Carles Colomer

Secretari: Alfredo Vera

Tresorer: Sergi Pérez

Les responsabilitats i funcions de l’equip de la Junta i els seus col·laboradors són les següents:

Àrea Esportiva:
D’Escola a Benjamí: Oriol Sánchez
D’Aleví a 1er Equip: Sergi Pérez Enrich

Administració
Sergi Pérez

Coordinació de Delegats:
Alfredo Vera

Comunicació, coordinació delegats, web i altres temes organitzatius
Alfredo Vera
Jordi Alucha

Col·laboradors

Botiga: Lourdes Estrada:  botiga@amunthoquei.cat

Entrenadors:

Raül Castillo: 1er Equip i 1ª Catalana

Raül Carrera: Júnior i Juvenil A i B

Gerard Gallardo: Infantil A i B

Oriol Sánchez: Aleví A i Benjamí A i B

Jordi Pérez: Aleví B i Prebenjamí B

Xevi Gurri: Prebenjamí A

Genís Sánchez i Oriol Sánchez: Escola

La Junta està a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.