Els protocols recullen les mesures que regiran el desenvolupament de les 11 disciplines de la FCP durant la represa i segueixen les directrius de les autoritats sanitàries, en concret les del Pla sectorial d’instal·lacions i activitats esportives aprovat pel Comitè Tècnic del pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Una vegada validats per la Secretaria General de l’Esport i Activitat Física (SGEAF) de la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Patinatge ha fet públics aquest divendres, 31 de juliol, els protocols propis de la fase de represa de la pandèmia de Covid-19 que s’han d’aplicar per als entrenaments i les competicions de les seves 11 disciplines.

El primer pas és tenir l’ACREDITACIO FEDERATIVA degudament complimentada, que un cop validada els autoritzarà a poder realitzar les diferents activitats de club a partir dels protocols establerts. Aquesta acreditació ja es pot descarregar del nostre web (com la resta de documents) i els clubs l’hauran de penjar al programa de gestió ‘playoff’.

Per altra banda els clubs/entitats esportives han de demanar a tots els seus integrants (esportistes, tècnics, delegats…) que omplin i els lliurin el document de DECLARACIO RESPONSABLE. També cal que cada club porti un registre de la Traçabilitat per cada activitat d’organització pròpia, així com els entrenaments. Aquests documents de traçabilitat els haurà de conservar el club per si l’autoritat sanitària corresponent els sol·licita.

Paral·lelament cada club haurà de designar a una persona responsable de Higiene i seguretat (RHS) acreditat, que vetllarà pel compliment de tots els protocols i mesures establertes, i serà la persona encarregada de tramitar la Acreditació Federativa.