Contacte

Junta Esportiva:

Si voleu tractar qualsevol tema esportiu podeu contactar amb els membres de la Junta esportiva:
Sergi Pérez:   654 521 696

Junta Directiva:

President: Sergi Pérez Enrich

Vicepresident: Sergi Pérez Enrich

Vocals:
Alfredo Vera
Jordi Alucha
Marc Roca
Carles Colomer

Secretari: Alfredo Vera

Tresorer: Sergi Pérez

Les responsabilitats i funcions de l’equip de la Junta i els seus col·laboradors són les següents:

Àrea Esportiva:
D’Escola a Aleví: Oriol Sánchez
De Infantil a 1er Equip: Sergi Pérez Enrich

Administració
Sergi Pérez

Coordinació de Delegats:
Alfredo Vera

Comunicació, coordinació delegats, web i altres temes organitzatius
Alfredo Vera
Jordi Alucha

Col·laboradors

Botiga: Lourdes Estrada:  botiga@amunthoquei.cat

Dimarts i dimecres de 18:30 a 20:30h.

Correu electrònic   amunthoquei@amunthoquei.cat

CONTACTA AMB NOSALTRES